Van voedselschuur tot energiebron

Studenten UvA onderzoeken de betekenis van het landschap in de Kop van Noord-Holland

Honderd studenten van de opleiding Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) doen van 4 tot en met 8 januari onderzoek in de Kop van Noord-Holland. Zij bestuderen de betekenis van het veranderende landschap en grondgebruik in de regio. Het gaat om een leerproject dat de opleiding Sociale Geografie en Planologie jaarlijks organiseert om studenten bekend te maken met het uitvoeren van onderzoek.

Tijdens het onderzoek staan vragen centraal als: Hoe zien inwoners de toekomst van hun regio, welk grondgebruik krijgt prioriteit en hoe ervaren zij de recente ingrepen in het landschap? Daarin kijken de studenten ook naar de veranderingen die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken en proberen erachter te komen wat dit voor het draagvlak van die transitie betekent.

Het leerproject hoopt uiteindelijk een breed perspectief te bieden op acceptatie van en verzet tegen veranderingen in het landschap van de Kop van Noord-Holland. Inzicht in de betekenis van het landschap kan voor gemeenten cruciaal zijn bij het ontwikkelen van breed gedragen en duurzaam beleid.

De studenten doen een week lang onderzoek in de regio. De opleiding hoopt van harte op de medewerking van de inwoners en ondernemers in de regio. De enquête kan worden ingevuld via: https://www.leeronderzoek2021uva.com/

Meer informatie via:

Inge van der Welle: i.c.vanderwelle@uva.nl
Ori Rubin: o.rubin@uva.nl