Ziel geven aan technisch beroep

 

Als docent heb je een lumineus idee: leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid laten nemen door zelf te gaan plannen. Ouderwets, via een papieren agenda. Met behulp van een tot coach opgeleide docent, die leerdoelen bespreekt en een vinger aan de pols houdt. Iedereen staat achter het plan, docenten worden opgeleid tot coach en roosters aangepast. Alleen... het financiële verhaal voor de agenda is nog een kleine puzzel. Maar ook die wordt opgelost. Via een prachtige kruisbestuiving tussen Mavo aan Zee, Tech@Connect en De Kop Werkt! Via diezelfde coachingsagenda stelt de technische tak van het bedrijfsleven zich voor aan en legt contact met de leerling. 

In een notendop het verhaal van aardrijkskundedocent Jonne Lubbi van Scholen aan Zee –het creatieve brein achter de Techniek- en coachingsagenda– en Michael van Alderwegen, projectmanager bij Tech@Connect. Deze organisatie, opgericht door de Provincie en financieel gesteund door De Kop Werkt!, heeft als een van de belangrijkste doelstellingen het vergroten van de belangstelling voor techniekopleidingen bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De Techniek- en coachingsagenda is meer dan alleen een planning- en leertool. De persoonlijke verhalen van technisch personeel die in de agenda staan kunnen een hulp zijn bij het bepalen van een vervolgopleiding.  

 Banen concreter maken 

Van Alderwegen is als marineofficier uitgeleend aan Tech@Connect en legt uit dat de Kop van Noord-Holland een sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven kent. “Ook als Koninklijke Marine zijn wij op zoek naar technisch opgeleid personeel. We proberen jonge mensen op diverse manieren te bereiken. Door in de agenda praktijkverhalen te publiceren van mensen die werkzaam zijn in technische bedrijven in de Kop van Noord-Holland, maak je werken in de techniek concreter. Het is een van de vele manieren waarop wij als Tech@Connect proberen verbinding te leggen tussen de scholieren en het technische bedrijfsleven.” 

Lubbi legt uit dat in de weekplanning van de agenda ruimte is voor het leerdoel, de leerstrategieën, een evaluatie en een coachingsgesprek. “Wij hebben op school de roosters zo aangepast dat iedere leerling wekelijks een coachingsgesprek kan inplannen.” En er staan ook flex-uren in de agenda. Zodat leerlingen zelf de keuze kunnen maken om voor een bepaald vak een extra uur in te plannen. “Dat is in eerste instantie vrijblijvend. Naar aanleiding van een coachingsgesprek kan de leerling ook verzocht worden om de lessen te gaan volgen. In de praktijk blijkt dat dit vaak niet hoeft. Onze leerlingen leren steeds meer zelf hun verantwoording te nemen.” 

 Tweede editie 

De nieuwe leeraanpak met de agenda als tool is zo succesvol gebleken, dat er een vervolg komt. Lubbi vertelt dat de tweede agenda wordt gekoppeld aan een Social Mediacampagne met blogs en vlogs van medewerkers uit de techniek. De filmpjes staan op een platform waar ze op functie te vinden zijn. Docenten zetten de video’s in tijdens loopbaanactiviteiten. Zo wordt het mogelijk dat studenten in contact komen met de gefilmde werknemers voor een persoonlijk gesprek, een bedrijfsbezoek of een presentatie op school. Van Alderwegen: “We zijn in contact met meerdere scholen die geïnteresseerd zijn in de coachingsagenda. Ook Mavo aan Zee doet volgend jaar weer mee.” Lubbi vult aan: “Onze leerlingen komen op een concrete manier in aanraking met diverse beroepen. Het zou mooi zijn als een deel enthousiast wordt en wij ze via een opleiding en werk in de techniek kunnen behouden voor de Kop van Noord-Holland.” 

Tekst: Tekstgenoten
Fotografie: Bertil van Beek