De Kop Werkt! … in Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Persbericht: Een nieuwe strandopgang bij Huisduinen, een natuurpark bij Oudesluis en het opstellen van een bereikbaarheidsplan. Dit zijn slechts enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt! Wethouder Economische Zaken van Den Helder, Edwin Krijns, is voorzitter van De Kop Werkt!: “De Kop is een regio

Lees verder

Onderzoek naar win-win voor haven en waddennatuur

Op 26 september besloten Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland om onderzoek te doen naar de mogelijke ontwikkeling van de haven van Den Helder. Dit onderzoek is onderdeel van het samenwerkingsprogramma De Kop Werkt! Het gaat dan niet om een onderzoek naar geld en wegen, maar naar hoe de haven zich zo goed mogelijk kan […]

Lees verder

Onze ambities

De regio geeft ruimte aan de ontwikkeling van kansrijke economische clusters, draagt zorg voor een gezonde woon- en leefomgeving, benut en versterkt de omgevingskwaliteiten en biedt zo een internationaal concurrerend vestigingsklimaat.

Dat doen we aan de hand van zes aandachtsgebieden. De zes aandachtsgebieden vindt u bij het kaartje. Kansen zijn mooi, maar het gaat er vooral om wat we daarmee doen. Door ambities te formuleren en daaraan opgaven te koppelen, komen we tot resultaten en zorgen we ervoor dat De Kop Werkt!

Bestuursopdrachten

De basis van het programma bestaat uit vier bestuursopdrachten, gericht op de ontwikkeling van havens, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, destinatiemarketing (toerisme & recreatie) en het regionaal ambitiedocument. In het regionaal ambitiedocument zijn zes aandachtsgebieden, ambities en opgaven voor de komende vier jaar vastgelegd.

Projecten

Wat de ambities voor De Kop Werkt! zijn, is helder. Nu gaat het erom deze te realiseren. Dat doen we aan de hand van een reeks projecten. De gemeenten nemen daarin het voortouw. De werkwijze daarbij is in grote lijnen: analyseren (wat is het probleem?), verbinden (welke partijen betrekken we hierbij?) en realiseren (komen tot resultaten).