Jaarprogramma 2018

Benieuwd naar wat de Kop van Noord-Holland dit jaar doet om grenzen te laten vervagen?
Welke projecten zorgen voor minder krimp?
Voor het overtuigen van mensen om hier te blijven wonen, of om hier te vestigen?
Voor het overtuigen van bedrijven om hier te blijven, of om hier te vestigen?

 

Ook in 2018 doen de provincie en de gemeenten Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel weer veel verschillende projecten om de bereikbaarheid, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid voor bezoekers en toeristen en de ruimte voor ontwikkeling van techniek beter te maken. Alle projecten uit 2018 in één overzichtelijk magazine, die vind je hier. In dit magazine vindt u ook de voortgang uit het 1e jaar van het programma, Jaarprogramma 2017, terug.

Verbinding op de dijk

Bureau MVRDV liet op 11 april in de Kampanje aan ongeveer 80 geïnteresseerden hun idee voor de plek van Huys Tydverdrijf zien. “Oneindigheid was de inspiratie. We wilden beweging creëren, niet alleen bij het icoon zelf maar ook in de omgeving. De zee is voelbaar en zichtbaar.” Jacob van Rijs van bureau MVRDV legt uit […]

Lees verder

Onze ambities

De regio geeft ruimte aan de ontwikkeling van kansrijke economische clusters, draagt zorg voor een gezonde woon- en leefomgeving, benut en versterkt de omgevingskwaliteiten en biedt zo een internationaal concurrerend vestigingsklimaat.

Dat doen we aan de hand van zes aandachtsgebieden. De zes aandachtsgebieden vindt u bij het kaartje. Kansen zijn mooi, maar het gaat er vooral om wat we daarmee doen. Door ambities te formuleren en daaraan opgaven te koppelen, komen we tot resultaten en zorgen we ervoor dat De Kop Werkt!

Bestuursopdrachten

De basis van het programma bestaat uit vier bestuursopdrachten, gericht op de ontwikkeling van havens, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, destinatiemarketing (toerisme & recreatie) en het regionaal ambitiedocument. In het regionaal ambitiedocument zijn zes aandachtsgebieden, ambities en opgaven voor de komende vier jaar vastgelegd.

Projecten

Wat de ambities voor De Kop Werkt! zijn, is helder. Nu gaat het erom deze te realiseren. Dat doen we aan de hand van een reeks projecten. De gemeenten nemen daarin het voortouw. De werkwijze daarbij is in grote lijnen: analyseren (wat is het probleem?), verbinden (welke partijen betrekken we hierbij?) en realiseren (komen tot resultaten).