Jaarprogramma 2018

Benieuwd naar wat de Kop van Noord-Holland dit jaar doet om grenzen te laten vervagen?
Welke projecten zorgen voor minder krimp?
Voor het overtuigen van mensen om hier te blijven wonen, of om hier te vestigen?
Voor het overtuigen van bedrijven om hier te blijven, of om hier te vestigen?

 

Ook in 2018 doen de provincie en de gemeenten Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel weer veel verschillende projecten om de bereikbaarheid, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid voor bezoekers en toeristen en de ruimte voor ontwikkeling van techniek beter te maken. Alle projecten uit 2018 in één overzichtelijk magazine, die vind je hier.

De Kop Werkt!: samen knokken voor een kansrijk gebied

Het vergt lef: vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland, gesteund door de provincie Noord-Holland, die de handen ineenslaan om grote projecten waar te maken. Door over hun eigen gemeentegrenzen te kijken en samen een begroting te maken. Na de voorbereiding ligt er een investeringsbedrag van dertig miljoen euro en zijn de eerste projecten van […]

Lees verder

Onze ambities

De regio geeft ruimte aan de ontwikkeling van kansrijke economische clusters, draagt zorg voor een gezonde woon- en leefomgeving, benut en versterkt de omgevingskwaliteiten en biedt zo een internationaal concurrerend vestigingsklimaat.

Dat doen we aan de hand van zes aandachtsgebieden. De zes aandachtsgebieden vindt u bij het kaartje. Kansen zijn mooi, maar het gaat er vooral om wat we daarmee doen. Door ambities te formuleren en daaraan opgaven te koppelen, komen we tot resultaten en zorgen we ervoor dat De Kop Werkt!

Bestuursopdrachten

De basis van het programma bestaat uit vier bestuursopdrachten, gericht op de ontwikkeling van havens, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, destinatiemarketing (toerisme & recreatie) en het regionaal ambitiedocument. In het regionaal ambitiedocument zijn zes aandachtsgebieden, ambities en opgaven voor de komende vier jaar vastgelegd.

Projecten

Wat de ambities voor De Kop Werkt! zijn, is helder. Nu gaat het erom deze te realiseren. Dat doen we aan de hand van een reeks projecten. De gemeenten nemen daarin het voortouw. De werkwijze daarbij is in grote lijnen: analyseren (wat is het probleem?), verbinden (welke partijen betrekken we hierbij?) en realiseren (komen tot resultaten).