De Kop Werkt!

De Kop Werkt! is het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland.

Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. 

Deze site geeft inzicht in de ambities, bestuursopdrachten en projecten van De Kop Werkt! We maken niet alleen de doelen zichtbaar, maar vooral ook de resultaten: wat hebben we al bereikt, waar staan we nu en hoe gaan we verder? Deze dynamische site groeit mee met het programma. Want er wordt continu gewerkt aan De Kop Werkt!

Laatste nieuws

Enthousiasme voor Agri Drone & Data Centrum

Enthousiasme voor een centrale plek om met elkaar objectieve kennis te delen, ontwikkelingen mogelijk te m

Lees verder

Camperplaatsen bij Kolhornerdiep

De zon zien ondergaan langs het Kolhornerdiep, wakker worden met de geluiden van (water)vogels. Dat is str

Lees verder

Samenwerkende organisaties uit bollensector bundelen de krachten

‘Wij zijn omringd door grootste aaneengesloten bollengebied ter wereld’ Toerisme als groeimotor van de

Lees verder

Oudesluis nog fijner om te wonen en te recreëren

Met vereende krachten én subsidie Ze zijn van het soort niet lullen maar poetsen. Onderling wordt het gere

Lees verder

Jaarprogramma’s en rapportages

Het programma van De Kop Werkt! is in volle gang. Steeds meer projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de
Kop van Noord-Holland worden uitgevoerd. Van revitalisering van pleinen en dorpen tot het onderzoeken en verbeteren van de bereikbaarheid, en het verbeteren van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

Het is echter allemaal begonnen in april 2017, toen de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten en de provincie is getekend en de investeringslijst 2017-2020 is vastgesteld. Inmiddels zijn er ook diverse (half)jaarrapportages uitgebracht, waarin over de voortgang van de projecten te lezen is.

Zie de pagina downloads voor alle documenten.

Samenwerkende havens

Bij het benutten van economische kansen is samenwerking tussen de havens in de Kop van Noord-Holland van groot belang. Om

Lees meer

Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer

Om de Noordkop beter ‘bevaarbaar’ te maken moet de verbinding tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer worden verbeterd

Lees meer

Vaarroutenetwerk Kolhorn

Met dit project haakt de Noordkop via de gemeente Hollands Kroon aan bij het programma voor waterrecreatie van de Provinci

Lees meer

Vrijkomende agrarische bebouwing

Door de gevolgen van schaalvergroting in de landbouw vorm te geven en in te passen in de omgeving, werkt dit project aan h

Lees meer

Regionale visies verblijfsrecreatie (en detailhandel)

Het uitvoeren van een vitaliteitsscan geeft inzicht in de levendigheid van verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland

Lees meer

Dorpsontwikkeling Oudesluis

Het doel van dit project is om in samenspraak met de inwoners van Oudesluis de leefbaarheid van de dorpskern te behouden

Lees meer

Vestigingsmilieu

De Kop van Noord-Holland als vitale regio, waarin de economie bloeit, mooie woonlocaties te vinden zijn en de leefomgeving

Lees meer

Gezond Lokaal Voedselprogramma

Het doel van het project is de regionale samenwerking tussen landbouw en de zorgsector verbeteren en het aanmoedigen van o

Lees meer

Verduurzamingonderzoek agrarische sector

Door het in kaart brengen van mogelijke oplossingen die de gevolgen van CO2-uitstoot vanuit de glastuinbouw terugdringen,

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten

Het project Huisvesting arbeidsmigranten wil voor voldoende en betere huisvesting voor arbeidsmigranten zorgen en een blij

Lees meer

Versterking IJsselmeerkustbeleving

  Door recreatief ruimtegebruik toe te staan rond de IJsselmeerdijk, langs de kuststrook tussen Den Oever en Medembli

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Huisduinen (Den Helder)

Het project Gebiedsontwikkeling Huisduinen heeft als doel de Noordzeekust aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers al

Lees meer

Identity Matching

Het versterken van de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen in de Kop van Noord-Holland is de alge

Lees meer

Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen

Het projectdoel van ‘Toeristisch Knooppunt Huisduinen’ is het creëren van een aantrekkelijk dorpsplein voor Huisduine

Lees meer

Herinrichting De Koog

De doelstelling van het project Revitalisering De Koog/Planet Texel is het opwaarderen van het duindorp De Koog. Dit is va

Lees meer

Energy & Health Campus

De Energy & Health Campus heeft drie doelstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau: 1. Het creër

Lees meer

Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics (NSEG)

De algemene doelstelling van dit project is werken aan het verbeteren van de concurrentiepositie van Port of Den Helder en

Lees meer

Arbeidsmarktcommunicatie

Het project Arbeidscommunicatie is een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers met als doel de Kop van Noor

Lees meer

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Sint Maartenszee moet een aantrekkelijke plaats voor toeristen blijven. Door de kwaliteit van Sint Maartenszee te versterk

Lees meer

Carrières in de Kop

Door jongeren warm te maken voor de sectoren Maritiem & Offshore, Energie & Duurzaamheid, Agribusiness, Zorg en To

Lees meer

Regiosectorplan sector Toerisme & recreatie

Het 'Regiosectorplan Toerisme & recreatie' is onderdeel van Match2020, dat ervoor zorgt dat onderwijs en werk binnen d

Lees meer

Revitalisering Groote Keeten

Het burgerinitiatief in Groote Keeten om de openbare ruimte op en in de omgeving van het dorpsplein in te vullen en op te

Lees meer

Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject

De gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoeken in overleg met de Provincie Noord-

Lees meer

Plan voor de sector agribusiness

Het 'Regiosectorplan Agribusiness' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen d

Lees meer

Plan voor de sector zorg

Het 'Regiosectorplan zorg' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen de zorgse

Lees meer

Building with Nature

Het algemene doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuwe havenmonding voor Den Helder. Deze

Lees meer

Buitenveld

De gemeente Den Helder wil in samenwerking met Port of Den Helder en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) komen tot een nieuwe b

Lees meer

Geluidsruimte in de haven

Door verdere havenontwikkeling mogelijk te maken ontstaat nieuwe ruimte voor bedrijven zich te vestigen; bedrijven die ver

Lees meer

Harssens I

Doelstelling: Het project Harssens I (voormalige naam: Paleiskade 2) heeft als doelstelling de aanleg van een kade en ter

Lees meer
De 6 aandachtsgebieden
  • Attractieve noordzeekust
  • Offshore maintenance & energyport
  • Waddenbaai
  • Grootschalige energie- en productielandschap
  • Seed valley & Biovalley
  • Bereikbaarheid
Kies één van de aandachtsgebieden en zie welke projecten er onder dit gebied vallen.