Samenwerkende havens

Samenwerking tussen de havens in de Kop is van cruciaal belang om een rol te kunnen spelen bij het benutten van economisch

Lees meer

Vaarroutenetwerk Amstelmeer/IJsselmeer

Het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland en de toegang tot de Waddenpoorten kan nog sterker worden door een betere

Lees meer

Vaarroutenetwerk Kolhorn

Kolhorn kan uitgroeien tot hét knooppunt in het sloepennetwerk van Noord-Holland Zuid naar Noord-Holland Noord. Dat is ee

Lees meer

Vrijkomende agrarische bebouwing

Door schaalvergroting in de landbouw is er vraag naar grote bouwblokken en bundeling van functies op kavels. Tegelijkertij

Lees meer

Regionale visies verblijfsrecreatie en detailhandel

Om de toeristen in de Kop van Noord-Holland beter te kunnen bedienen qua verblijf en detailhandel, moet er een inventarisa

Lees meer

Dorpsontwikkeling Oudesluis

De Kop Werkt! zet in op een ontwikkelplan voor Oudesluis, om te voorkomen dat de leefbaarheid in de dorpskern achteruitgaa

Lees meer

Vestigingsmilieu

De Kop van Noord-Holland als vitale regio, waarin de economie bloeit, mooie woonlocaties te vinden zijn en de leefomgeving

Lees meer

Gezond Lokaal Voedselprogramma

Werken aan de gezondheid van de burgers en tegelijkertijd de eigen kosten reduceren en de lokale economie ondersteunen. Da

Lees meer

Verduurzamingonderzoek agrarische sector

Agriport A7 het duurzaamste glastuinbouwgebied van de wereld maken. Daarvoor moet het gebruik van fossiele brandstoffen te

Lees meer

Huisvesting arbeidsmigranten

Het project 'Huisvesting arbeidsmigranten' moet er na onderzoek voor zorgen dat er voldoende en betere huisvesting van arb

Lees meer

Versterking IJsselmeerkustbeleving

Om de IJsselmeerkustbeleving te versterken worden in de strook langs de IJsselmeerdijk tussen Medemblik en Den Oever recre

Lees meer

Verbinding Zee – Strand Huisduinen

De strandopgang vanaf Grafelijkheidsweg naar het Huisduiner strand wordt gespiegeld, zodat deze meer noordelijk en minder

Lees meer

Identity Matching

Het 'DNA' van diverse kustplaatsen is vastgesteld vanuit het project Identiteit Kustplaatsen van Noord-Holland - Identy Ma

Lees meer

Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen

Het Dorpsplein in Huisduinen wordt op een aantrekkelijke manier heringericht, als onderdeel van het grotere project 'Attra

Lees meer

Revitalisering De Koog/Planet Texel

De Koog toekomstbestendig maken is de ambitie bij de revitalisering van het Texelse dorp. Ondernemers gaan ermee aan de sl

Lees meer

Onderzoek Petten Energy & Health

Met de Energy&Health Campus wordt de ondezoekslocatie aan de Westerduinweg in Petten een inspirerende wetenschapsomgev

Lees meer

Uitvoering marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics

De algemene doelstelling van dit project is bij te dragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en ove

Lees meer

Campagne arbeidsmarktcommunicatie

De Kop van Noord-Holland neerzetten als aantrekkelijke leer- en werkregio is het doel van het project Arbeidsmarktcommunic

Lees meer

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Gemeente Schagen wil Sint Maartenszee meer allure geven. Sint Maartenszee is een bijzondere badplaats. Recreanten d

Lees meer

Carrières in de Kop

Het project 'Carrières in de Kop', onderdeel van Match2020, draait om het enthousiasmeren van jeugd voor een studie- en b

Lees meer

Regiosectorplan sector Toerisme & recreatie

Het 'Regiosectorplan Toerisme & recreatie' is onderdeel van Match2020, dat ervoor zorgt dat onderwijs en werk binnen d

Lees meer

Revitalisering Groote Keeten

Groote Keeten wordt steeds populairder bij badgasten, maar de uitstraling van de kustplaats blijft nog wat achter. De open

Lees meer

Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject

Den Helder is Kaap van de Kop. Om dat beeld ook goed uit te dragen wordt de dijk rondom de voormalige locatie 't Huys Tydt

Lees meer

Plan voor de sector agribusiness

Het 'Regiosectorplan Agribusiness' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen d

Lees meer

Plan voor de sector zorg

Het 'Regiosectorplan zorg' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen de zorgse

Lees meer

Building with Nature

Zowel de economie als de ecologie een positieve impuls geven. Dat gebeurt met het project Building with Nature, waarbij de

Lees meer

Buitenveld

De locatie Buitenveld in Den Helder, schakel tussen de stad en haven, wordt herontwikkeld in overleg met gemeente, Rijksva

Lees meer

Geluidsruimte in de haven

Havenontwikkeling in Den Helder is mogelijk door uitbreiding van de geluidsruimte. Meer bedrijven kunnen zich hierdoor ves

Lees meer

Paleiskade 2

De Kop Werkt! werkt mee aan de realisatie van een diepzeekade meet haventerrein naast de huidige Paleiskade. De offshore-i

Lees meer
De 6 aandachtsgebieden
 • Attractieve noordzeekust
 • Offshore maintenance & energyport
 • Waddenbaai
 • Grootschalige energie- en productielandschap
 • Seed valley & Biovalley
 • Bereikbaarheid
Kies één van de aandachtsgebieden en zie welke projecten er onder dit gebied vallen.

De kop werkt!

De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. 

Deze site geeft inzicht in de ambities, bestuursopdrachten en projecten van De Kop Werkt! We maken niet alleen de doelen zichtbaar, maar vooral ook de resultaten: wat hebben we al bereikt, waar staan we nu en hoe gaan we verder? Het wordt duidelijk hoe de verschillende programmaonderdelen elkaar raken en versterken, wie waarbij betrokken is en wie aanspreekpunt is. Deze dynamische site groeit mee met het programma. Want er wordt continu gewerkt aan De Kop Werkt!

Jaarprogramma 2018

Benieuwd naar wat de Kop van Noord-Holland dit jaar doet om grenzen te laten vervagen? Welke projecten zorgen voor minder krimp?
Voor het overtuigen van mensen om hier te blijven wonen, of om hier te vestigen? Voor het overtuigen van bedrijven om hier te blijven, of om hier te vestigen?

Ook in 2018 doen de provincie en de gemeenten Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel weer veel verschillende projecten om de bereikbaarheid, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, de aantrekkelijkheid voor bezoekers en toeristen en de ruimte voor ontwikkeling van techniek beter te maken.

Alle projecten uit 2018 in één overzichtelijk magazine, die vind je hier.

Laatste nieuws

Bestuurders in De Kop maken zich sterk voor zorg en technologie

De combinatie van zorg en technologie krijgt in de Kop van Noord-Holland een prominente plaats. Dat is het uit

Lees verder

Uitreiking Coaching & Techniek Agenda

Met veel plezier informeer ik u over de uitreiking van de Coaching & Techniek Agenda van maandag 15 oktobe

Lees verder

Op zoek naar verhalen over de IJsselmeerkust

Bent u - of kent u - iemand die een mooi, verdrietig of ontroerend verhaal kan vertellen over de dijkdoor

Lees verder

Bestuursopdrachten 2018

 • Destinatie marketing
 • Havens ontwikkeling
 • Regionaal ambitie document
 • Ambities
 • Match 2020
Campagne arbeidsmarktcommunicatie
.
Bestuursopdracht

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Lees hier de totale rapportage
Gebiedsvisie Sint Maartenszee
Gemeente Schagen wil Sint Maartenszee meer allure geven. Sint Maartenszee is een bijzondere badplaats. Recreanten die van rust en ruimte houden, komen er graag vanwege de prachtige uitzichten en doorkijkjes.
Bestuursopdracht

Regionaal Ambitiedocument

Aandachtsgebied

Attractieve Noordzeekust

Lees hier de totale rapportage
Carrières in de Kop
.
Bestuursopdracht

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Lees hier de totale rapportage
Regiosectorplan sector Toerisme & recreatie
Het 'Regiosectorplan Toerisme & recreatie' is onderdeel van Match2020, dat ervoor zorgt dat onderwijs en werk binnen deze sectoren meer elkaar aansluit en inzicht geeft op vraag en aanbod in de regio. Aan het project werken diverse partijen uit de toeristische en recreatiebusiness, van werkgevers tot opleiders.
Bestuursopdracht

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Lees hier de totale rapportage
Revitalisering Groote Keeten
Groote Keeten wordt steeds populairder bij badgasten, maar de uitstraling van de kustplaats blijft nog wat achter. De openbare ruimte op en in de omgeving van het dorpsplein wordt in dit project ingevuld en opgeknapt om meer sfeer en een aantrekkelijke doorgang te creëren richting het strand, voor zowel recreanten als inwoners.
Bestuursopdracht

Regionaal Ambitiedocument

Aandachtsgebied

Attractieve Noordzeekust

Lees hier de totale rapportage
Plannen voor de Sectoren Maritiem, Offshore en Energy
Het 'Regiosectorplan Energie & duurzaamheid en Maritiem & offshore' is onderdeel van Match2020, dat ervoor zorgt dat onderwijs en werk binnen deze sectoren meer op elkaar aansluit en inzicht geeft op vraag en aanbod in de regio. Aan het project werken verschillende partijen uit de diverse takken van de sectoren, van werkgevers tot opleiders.
Bestuursopdracht

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Lees hier de totale rapportage
Versterking ligging aan zee/ Voorhoedeproject
Den Helder is Kaap van de Kop. Om dat beeld ook goed uit te dragen wordt de dijk rondom de voormalige locatie 't Huys Tydtverdrijf een levendige plek, waarin waterveiligheid gecombineerd wordt met recreatie.
Bestuursopdracht

Regionaal Ambitiedocument

Aandachtsgebied

Attractieve Noordzeekust

Lees hier de totale rapportage
Plan voor de sector agribusiness
Het 'Regiosectorplan Agribusiness' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen de agrisector meer op elkaar aansluit en inzicht geeft op vraag en aanbod in de regio. Aan het project werken diverse partijen uit de agribusiness, van werkgevers tot opleiders.
Bestuursopdracht

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Lees hier de totale rapportage
Plan voor de sector zorg
Het 'Regiosectorplan zorg' is onderdeel van Match2020, dat er onder meer voor zorgt dat onderwijs en werk binnen de zorgsector meer op elkaar aansluit en inzicht geeft op vraag en aanbod in de regio. Aan het project werken diverse partijen uit de zorg, van werkgevers tot opleiders.
Bestuursopdracht

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Lees hier de totale rapportage
Building with Nature
Zowel de economie als de ecologie een positieve impuls geven. Dat gebeurt met het project Building with Nature, waarbij de havenmond van Den Helder wordt aangepast.
Bestuursopdracht

Havensontwikkeling

Aandachtsgebied

Offshore maintenance & energyport

Lees hier de totale rapportage
Buitenveld
De locatie Buitenveld in Den Helder, schakel tussen de stad en haven, wordt herontwikkeld in overleg met gemeente, Rijksvastgoedbedrijf en Port of Den Helder. Het doel is dat de haveneconomie wordt versterkt.
Bestuursopdracht

Havensontwikkeling

Aandachtsgebied

Offshore maintenance & energyport

Lees hier de totale rapportage
Geluidsruimte in de haven
Havenontwikkeling in Den Helder is mogelijk door uitbreiding van de geluidsruimte. Meer bedrijven kunnen zich hierdoor vestigen in de Helderse haven, wat onder andere voor een toename van banen zorgt.
Bestuursopdracht

Havensontwikkeling

Aandachtsgebied

Offshore maintenance & energyport

Lees hier de totale rapportage
Recreatie en Toerisme, marketing van de regio
De Kop van Noord-Holland is misschien wel het meest authentieke stukje Nederland. Met historische plaatsen op korte reisafstand van elkaar en omringd door drie totaal verschillende kusten. Jelle Beemsterboer, bestuurlijk opdrachtgever Destinatiemarketing: ‘We hebben in deze regio alles in huis om toeristen aan te trekken.
Bestuursopdracht

Destinatiemarketing

Lees hier de totale rapportage
Carrières in de Kop!
De Kop Werkt. werkt aan een betere balans tussen vacatures en opleidingen in de regio.
Bestuursopdracht

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Lees hier de totale rapportage
De Kop Werkt! werkt aan een betere balans tussen vacatures en opleidingen in de regio
        Zo behouden we talent voor de regio en zorgen we ervoor dat de bedrijvigheid zich verder kan ontwikkelen. We richten ons daarbij op de sectoren waar De Kop van nature goed in is: Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, Zorg, Maritiem & Offshore en Toerisme & Recreatie. Voor ieder van deze sectoren is in de eerste helft van 2017 de aard en omvang van vraag en aanbod en de eventuele discrepanties daartussen in beeld gebracht.
Bestuursopdracht

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

Aandachtsgebied

Seed Valley & Bio Valley

Lees hier de totale rapportage
Paleiskade 2
De Kop Werkt. werkt mee aan de realisatie van een diepzeekade meet haventerrein naast de huidige Paleiskade.
Bestuursopdracht

Havensontwikkeling

Aandachtsgebied

Offshore maintenance & energyport

Lees hier de totale rapportage
Kade 43-46
De Kop Werkt. werkt mee aan een verstevigde en verbrede kade langs Het Nieuwe Diep bij de Moormanbrug.
Bestuursopdracht

Havensontwikkeling

Aandachtsgebied

Offshore maintenance & energyport

Lees hier de totale rapportage