De Kop Werkt! … in Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Persbericht: Een nieuwe strandopgang bij Huisduinen, een natuurpark bij Oudesluis en het opstellen van een bereikbaarheidsplan. Dit zijn slechts enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt! Wethouder Economische Zaken van Den Helder, Edwin Krijns, is voorzitter van De Kop Werkt!: “De Kop is een regio

Lees verder

Jaarprogramma 2018 naar de raden

Het herinrichten van de plek waar huys tijdverdrijf ooit stond, het verstevigen van de marktpositie van de havens, het profileren van de arbeidsmarkt als leer-werkregio, de doorontwikkeling van de bereikbaarheid. Dit zijn enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt! Alles om de kop nog aantrekkelijker […]

Lees verder

Onze ambities

De regio geeft ruimte aan de ontwikkeling van kansrijke economische clusters, draagt zorg voor een gezonde woon- en leefomgeving, benut en versterkt de omgevingskwaliteiten en biedt zo een internationaal concurrerend vestigingsklimaat.

Dat doen we aan de hand van zes aandachtsgebieden. De zes aandachtsgebieden vindt u bij het kaartje. Kansen zijn mooi, maar het gaat er vooral om wat we daarmee doen. Door ambities te formuleren en daaraan opgaven te koppelen, komen we tot resultaten en zorgen we ervoor dat De Kop Werkt!

Bestuursopdrachten

De basis van het programma bestaat uit vier bestuursopdrachten, gericht op de ontwikkeling van havens, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, destinatiemarketing (toerisme & recreatie) en het regionaal ambitiedocument. In het regionaal ambitiedocument zijn zes aandachtsgebieden, ambities en opgaven voor de komende vier jaar vastgelegd.

Projecten

Wat de ambities voor De Kop Werkt! zijn, is helder. Nu gaat het erom deze te realiseren. Dat doen we aan de hand van een reeks projecten. De gemeenten nemen daarin het voortouw. De werkwijze daarbij is in grote lijnen: analyseren (wat is het probleem?), verbinden (welke partijen betrekken we hierbij?) en realiseren (komen tot resultaten).