De Kop Werkt! benut kansen van vandaag voor de regio van morgen

De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.  

Deze site geeft inzicht in de ambities, bestuursopdrachten en projecten van De Kop Werkt! We maken niet alleen de doelen zichtbaar, maar vooral ook de resultaten: wat hebben we al bereikt, waar staan we nu en hoe gaan we verder? Het wordt duidelijk hoe de verschillende programmaonderdelen elkaar raken en versterken, wie waarbij betrokken is en wie aanspreekpunt is. Deze dynamische site groeit mee met het programma. Want er wordt continu gewerkt aan De Kop Werkt!

De Kop Werkt! … in Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Persbericht: Een nieuwe strandopgang bij Huisduinen, een natuurpark bij Oudesluis en het opstellen van een bereikbaarheidsplan. Dit zijn slechts enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt! Wethouder Economische Zaken van Den Helder, Edwin Krijns, is voorzitter van De Kop Werkt!: “De Kop is een regio

Lees verder

Onze ambities

De regio geeft ruimte aan de ontwikkeling van kansrijke economische clusters, draagt zorg voor een gezonde woon- en leefomgeving, benut en versterkt de omgevingskwaliteiten en biedt zo een internationaal concurrerend vestigingsklimaat.

Dat doen we aan de hand van zes aandachtsgebieden. De zes aandachtsgebieden vindt u bij het kaartje. Kansen zijn mooi, maar het gaat er vooral om wat we daarmee doen. Door ambities te formuleren en daaraan opgaven te koppelen, komen we tot resultaten en zorgen we ervoor dat De Kop Werkt!

Bestuursopdrachten

De basis van het programma bestaat uit vier bestuursopdrachten, gericht op de ontwikkeling van havens, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, destinatiemarketing (toerisme & recreatie) en het regionaal ambitiedocument. In het regionaal ambitiedocument zijn zes aandachtsgebieden, ambities en opgaven voor de komende vier jaar vastgelegd.

Projecten

Wat de ambities voor De Kop Werkt! zijn, is helder. Nu gaat het erom deze te realiseren. Dat doen we aan de hand van een reeks projecten. De gemeenten nemen daarin het voortouw. De werkwijze daarbij is in grote lijnen: analyseren (wat is het probleem?), verbinden (welke partijen betrekken we hierbij?) en realiseren (komen tot resultaten).