Recreatie en Toerisme, marketing van de regio

Doelstelling project:
Met de Kop van Noord-Holland een plek in de top vijf van toeristische regio’s binnen Nederland bemachtigen; dat is de ambitie van het project Destinatiemarketing. Met behulp van een regioprofiel en gerichte promotie, willen we de vindbaarheid van het bestaande aanbod verbeteren en de Kop van Noord-Holland duidelijker onderscheiden van andere toeristische regio’s. Hiervoor vinden activiteiten plaats die erop gericht zijn (potentiële) bezoekers van buiten de regio te verleiden tot een bezoek aan of verblijf in de Kop van Noord-Holland, en die bezoekers aanmoedigen langer te blijven en uitgaven te verhogen.

Voortgang en werkzaamheden:
Het toeristisch profiel voor de Kop van Noord-Holland is opgesteld en de marketingstrategie voor de periode 2017-2020 is bepaald. De najaarscampagne loopt tot februari 2019. Naast meer bezoekers op de website zien we ook veel activiteit op sociale media als Instagram en Facebook. Het meten van bezoekersaantallen en uitgaven is op dit moment nog niet mogelijk.

De campagnes laten unieke combinaties zien waarin de iconen van de Kop van Noord-Holland een hoofdrol spelen. Bezoekers worden onder meer geïnspireerd een stranddag te combineren met een bezoek aan historische stads- of dorpskernen en verleid tot een overnachting. De resultaten wijzen uit dat deze aanpak succesvol is.

In de voorjaarscampagne 2018 stond de bloemenlijn centraal, de zomercampagne richt zich op de kustlijn, waterlijn en Hollandse historielijn. In de najaarscampagne wordt vooral aandacht besteed aan winkelen, het culinaire aanbod en winterse dagjes uit. De campagneperiodes lopen van februari tot en met juni (voorjaar), juni tot en met september (zomer) en van oktober tot en met januari (najaar en winter).

 

januari 2019

Foto's van dit project

Recreatie en Toerisme, marketing van de regio is een project van uit bestuursopdracht: