Vaarroutenetwerk Kolhorn

Met dit project haakt de Noordkop via de gemeente Hollands Kroon aan bij het programma voor waterrecreatie van de Provincie Noord-Holland. De eerste stap is het maken van een eenvoudige koppeling voor sloepen met het vaarroutenetwerk van Alkmaar en West-Friesland. Hierdoor kan Kolhorn, ondersteund door Schagen en Middenmeer, verder uitgroeien als knooppunt en scharnierpunt tussen West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Voortgang en werkzaamheden:
Na het opstellen van een plan van aanpak zijn in 2018 verschillende verbeterpunten uitgevoerd. Het Kolhornerbos is voorzien van een nieuw wandelpad dat is aangesloten op het wandelnetwerk. In het bos zijn een natuurlijke speelplaats, hondenstrand en insectenhotel gerealiseerd. Ook is een ecologische vijver met broedwand geplaatst en is het bos ingezaaid met verschillende, bloemrijke mengsels om het bos ecologisch aantrekkelijker te maken. Als laatste zijn de oude picknickbanken vervangen door twee nieuwe grote picknicksets en twee nieuwe bankjes. En daarmee is het een jaar na het startsein het opknappen van het Kolhornerbos klaar.

Naast het opknappen van het bos, gebeurt er meer in Kolhorn. Bij ‘t Groentje aan De Strook worden vijf camperplaatsen gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Waterrecreatie Kolhorn. Daarbij wordt de trailerhelling door provincie Noord-Holland opgeknapt. Langs de Molenkolk is in 2018 een fundering van een oude strijkmolen opgegraven. De gemeente Hollands Kroon is aan het onderzoeken hoe deze tentoongesteld wordt. Verder wordt de Kolhornse kanoroute nog uitgebreid en komen er kleinschalige recreatieve voorzieningen in het water van de Pishoek.

Realisatie camperplaatsen.

 

 

Opknappen trailerhelling.

Vaarroutenetwerk Kolhorn is een project van uit bestuursopdracht: