Match2020

Match 2020, arbeidsmarkt in balans

Theo Meskers, wethouder gemeente Hollands Kroon:

Samen met de ondernemers en onderwijspartners zetten we acties op touw die er voor zorgen dat schoolverlaters en professionals hun carrière in de Kop van Noord-Holland een impuls kunnen geven. Daarbij mikken we op de speerpunten toerisme, agribusiness, techniek en zorg. Dit gebied barst van de economische potentie, maar je hebt voldoende mensen nodig om ook iets met die potentie te kunnen doen. Daar gaat Match 2020 bij helpen.

De Kop Werkt! met de volgende projecten aan de Aansluiting tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt:

Een groot deel van de sectorplannen is eind juli 2018 vastgesteld en staat klaar voor uitvoering. Ook zijn er diverse convenanten getekend.

Convenant agri januari 2019.

Convenant zorg november 2018.

Daarnaast is door Match2020 mede het Groot Bestuurlijk Overleg op 8 februari 2019 georganiseerd.

Voor het onderdeel Techniek is Tech@Connect ontstaan. Voor meer informatie over dit onderdeel verwijzen we u naar deze website.